Kaj je ortodontija?

Ortodontija je veja dentalne medicine, ki se ukvarja s pozicijo zob, ugriza, doseganjem optimalnega in uravnoteženega izgleda obraza in dizajnom ter konstrukcijo aparatov, potrebnih za terapijo.

Ortodontija je najstarejša specialistična veja stomatologije, izoblikovana konec 19. stoletja in izpopolnjena skozi različne tehnike in ideje več kot 100 let.

Korekcija položaja zob in usklajevanje ugriza se izvaja z ortodontskimi aparati, imenovanimi tudi »zobni aparati«. Vsak aparat ima določene možnosti in omejitve, ne obstaja univerzalni, ki bi rešil vsako obliko slabega ugriza (malokluzije) ali napačne pozicije (malpozicije) zob. Ta pojma sta odvisna eden od drugega ker brez pravilno postavljenih zob ni niti zadovoljivega ugriza.

Zanimivo je, da je ortodontija veja, v kateri so odločilne izkušnje in znanje ortodonta, ker bo, ne glede na razvoj tehnološko naprednejših aparatov, dober ortodont dosegel vrhunske rezultate ne glede na to, kater aparat uporablja. Kljub pogostemu prepričanju pacientov, fiksni aparati niso vedno boljši od snemljivih. O izboru aparata se lahko dogovarja s pacientom ali starši, a končna izbira mora biti vedno s strani ortodonta.

Prvi ortodontski pregled

Prvo srečanje pacienta in ortodonta je ključ za uspešno terapijo. Ortodontska terapija je namreč specifična, ker traja daljše obdobje in v tem času je potrebno medsebojno zaupanje in partnerski odnos med pacientom in ortodontom, da lahko je terapija lahko uspešna.

Eden od pomembnih delov prvega pregleda je, da pacient dobi informacije o problematiki svojega ugriza in položaja zob, ki ju je zaznal ortodont, in tudi da ortodont prepozna motive, zaradi katerih se je pacient oglasil v ordinaciji. Z drugimi besedami, pomembno je dojeti, kateri je glavni razlog pacientovega nezadovoljstva, ker mora biti rezultat terapije, poleg tega, da mora biti izvedena po pravilih stroke, tudi to, da je pacient zadovoljen z rezultatom.

Na prvem pregledu bo pacientu razložena narava problema in nekatere potencialne rešitve. Če je pacient odločen, da začne s terapijo, se vzamejo potrebni diagnostični vzorci, kot je odtis in fotografija, kar se lahko naredi tudi pri naslednjem obisku. O dokončnem načrtu terapije se odloča šele po detajlni analizi diagnostičnega materiala, ki vključuje merjenja na modelih iz gipsa (ki so pridobljeni na osnovi vzetih odtisov), analizo fotografij pacienta in rentgenskih posnetkov.

Ortodontska terapija pri otrocih in najstnikih

Poleg izjemne rasti odraslih pacientov, ki iščejo ortodontsko terapijo, so še naprej najpogostejši pacienti otroci in najstniki. Ta fenomen ni neutemeljen niti ni povezan z mitom, da se »otrokom hitreje popravljajo zobje kot starejšim«.

Glavni razlog je prisotnost pubertetne pospešitve rasti in potencialna prilagodljivost nekaterih kostnih struktur. Navedene fiziološke pojave ortodont uporabi v terapiji, da, najpogosteje s snemljivimi aparati, popravi kompleksnejše dento-skeletne težave, ki jih je skoraj nemogoče popraviti v odrasli dobi. S korekcijo nepravilnih razmerij čeljusti v zgodnjem obdobju zmanjšuje potrebo pacienta po kasnejših kirurških posegih z namenom popravljanja omenjenih težav.

Prihod na prvi pregled k ortodontu bi moral biti pri 6 letih, izjemoma drugače, kadar gre za večje kostne anomalije. V večini primerov takrat ortodont ne bo začel s terapijo, bo pa ocenil potencialen razvoj težav in v nekaterih primerih začel z določeno obliko terapije.

Določitev začetka terapije je kompleksno in odvisno od niza dejavnikov, največ od tipa težave pri pacientu. Razumljivo je, da znajo biti starši pogosto nestrpni glede začetka terapije, a za le-tega obstaja pravi čas, ki ga določi ortodont.

Ortodontska terapija za odrasle paciente

Zadnja desetletja se je povpraševanje po ortodontski terapiji odraslih pacientov (> 18 let) večkrat povečalo.

Ni več socialno nesprejemljivo imeti aparat za zobe pri katerikoli starosti. Pogosto je vprašanje, ali postaja zgornja meja. Zgornja meja ne obstaja, edini predpogoj za začetek premikanja zob je, da so zobje in ustna votlina zdravi in sanirani.

Znanost kaže, da ni velike razlike v hitrosti premikanja zob kot odgovor na ortodontsko sliko med mladimi in starimi pacienti. Torej, jasno je, da ni nikakršne kontradikcije za ortodontsko zdravljenje zdravega 70-letnikka ali 70-letnice. Po drugi strani pa pri starejših pogosteje srečamo probleme izgube zob in pojav bolezni parodontoze (podpornega aparata, ki »drži« zobe v kosti). V takih primerih je potreben interdisciplinaren pristop, sodelovanje strokovnjakov različnih domen stomatologije, da skupaj z ortodontom omogočijo popolno rehabilitacijo griznega sistema in zadovoljstvo pacienta.

Terapija s prozornimi aparati (»alignerji«)

Terapija s prozornimi aparati (ang.aligner) je postala popularna konec 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je skupina štirih entuziastov začelo v garaži proizvajati folije v obliki longet za zobe z namenom popravljanja položaja le-teh. Izdelovali so jih s 3D tiskanjem ali stereolitografijo. Od takrat je zasnovano veliko število tovarn, ki se uspešno ukvarjajo z isto tehnologijo.

Danes lahko rečemo, da so prozorni »alignerji« (to align (ang.) – poravnati, postaviti v vrsto), aparati neizogiben del moderne ortodontije. Čeprav še vedno nimajo istih zmožnosti kot klasični ortodontski aparati, se lahko uporabljajo za popravljanje blagih in srednje težkih nepravilnosti.

Prednosti prozornih aparatov so: nevidnost v ustih, enostavno vzdrževanje higiene in možnost, da jih snamemo v družbeno kočljivih situacijah. Pomanjkljivosti so: neuporabnost pri kompleksnih dentoskeletnih težavah in celodnevno nošenje.

Terapija se izvaja z nizom prozornih aparatov, ki jih pacient nosi minimalno 20 – 22 ur dnevno in jih sname samo pri jedi in umivanju zob.

Naša poliklinika nudi terapijo s prozornimi aparati, vendar je tekom pregleda treba potrditi, da ste primeren kandidat za tako obliko terapije. Odločitev temelji na vrsti problema, ki ga imate.